top of page

Küresel Isınma

Pasif Ev

Öyler (4).jpeg

Almanca “PassivHaus” kelimesinden gelen Pasif Ev kavramı enerji verimli, konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir bina standardıdır.

 

1991 yılında geliştirilen bu standart uluslararası enerji standartlarının en önde gelenidir. Sertifikalandırma işlemini ise Almanya’da bulunan Darmstadt Pasif Ev Enstitüsü yapmaktadır.

 

Pasif Evlerin ortak bir noktası yüksek düzeyde enerji verimliliği ve konfordur. Pasif Evler Avrupa, Amerika, Asya ve Güney Pasifik'te inşa edilmekte olup, enerji verimli ve sürdürülebilir binalar için gerçek anlamda küresel bir çözümdür.

 

Pasif Ev standardı açıkça tanımlanmıştır ve tüm iklim bölgelerindeki tüm bina türleri için uygundur.

 

Pasif Ev, ısıtma ve soğutma için çok az enerji kullanırken yüksek düzeyde yaşam konforu sağlayan ekonomik bir bina için gerçekçi, uygun maliyetli çözümler sunar.

Pasif Evlerin Ortak Özelliği

Yüksek yalıtım seviyeleri

İyi yalıtılmış doğrama ve camlar

Isı köprüsüz tasarım ve inşaat

Hava sızdırmaz bir dış kabuk

Yüksek verimli ısı veya enerji geri kazanımlı havalandırma

Küresel Isınma​

Küresel ısınma, ülkeler üzerinde çevresel, sosyal, sağlık ve ekonomik açılardan çeşitli değişimlere neden olmaktadır. IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından 2007 yılında yayınlanan bir raporda, küresel iklim değişiminin nedeninin % 90 oranında insan faaliyetleri tarafından kaynaklandığı ifade edilmektedir.
2015 yılında imzalanan iklim değişikliği Paris Anlaşması’nda Birleşmiş Milletler küresel ısınmanın 1,5 derecenin altında tutulmasının insanlık için önemli olduğunu söylemektedir. 

Öyler (2).jpeg
Wooden%20House_edited.jpg

Enerji Verimliliği

Enerji talebini karşılamanın tek yolu arzı artırmak değildir. Gerek ekonomik gerekse ekolojik açılardan alınacak ilk önlem talebi yönetmektir. Karbon emisyonlarını azaltmanın en çabuk ve masrafsız yolu enerji verimliliğine yönelik önlemleri almaktan geçmektedir.

Wooden%20House_edited.jpg

Yenilenebilir Enerji

Mevcut teknolojiler ile 2050 yılında küresel enerji talebinin neredeyse tümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması mümkündür.

Wooden%20House_edited.jpg

Ormansızlaşmanın önlenmesi

İnsan kaynaklı sera gazı emisyonlarının %17’si başta ormansızlaşma olmak üzere arazi kullanımındaki değişimden kaynaklanmaktadır. Ormanların kaybını ve azalmasını durdurmak ve tersine hareket ettirmek, bütün olumlu iklim enerji senaryolarının başlıca unsurlarındandır.

bottom of page